Συντήρηση “κακαβούς”

Συντήρηση καλντεριμιού στο Δίλοφο

Μερικές φωτογραφίες από την προσπάθεια κατοίκων τού Διλόφου να συντηρήσουν μέρος τού καλντεριμιού (Κακαβού όπως λέγεται στο χωριό) στον Κάτω Μαχαλά.

Καθαρίστηκε από φερτά υλικά και χώματα, υπολείμματα (μπάζα) από εργασίες σε όμορα σπίτια των προηγούμενων ετών και αγριόχορτα. Επίσης, επισκευάστηκε κατά τόπους όπου έλειπαν πέτρες και αρκάδες.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από το… δημιουργικό καλοκαίρι τού 2012.

Γενικά για τα καλντερίμια στα Ζαγόρια

Τα καλντερίμια είναι λιθόκτιστοι δρόμοι ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής. Η χάραξη τους ακολουθεί τη μορφολογία τού εδάφους και η πέτρα ως υλικό τούς δίνει μεγάλη
αντοχή και διάρκεια στον χρόνο.

Άπειρες είναι οι εικόνες και οι τεχνικές κατασκευής (όσα και τα τραγούδια των μαστόρων), προσαρμοσμένες στο έδαφος και τη μορφή του υλικού.
Η βασική πλακόστρωση διακόπτεται με σειρές από κάθετες πλάκες που προεξέχουν, τούς «αρκάδες», για να ανακόπτουν την ορμή των νερών τής βροχής και να βοηθάνε στο
περπάτημα. Ειδικές κατασκευές με λιθόστρωτα αυλάκια και μικρά γεφύρια κατασκευάζονται όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.

Έξω από τα χωριά οι δρόμοι χαράσονται σε θέσεις τέτοιες, ώστε να είναι εύκολη η προσπέλαση και η επικοινωνία με γειτονικές επαρχίες, με άλλους οικισμούς και με τις
καλλιεργήσιμες περιοχές. Η απόλυτη προσαρμογή τής χάραξης των δρόμων αυτών στο έδαφος εξασφάλισε οικονομία στην διαμόρφωση, αντοχή στην κατασκευή και
ανετώτερη διακίνηση. Συχνά, σε ασταθείς ή δύσβατες περιοχές, γίνονταν διαμορφώσεις με χτιστό καλντερίμι και προστατευτικά λιθόκτιστα στηθαία. Παράδειγμα τέλειας
τέτοιας κατασκευής πρέπει να θεωρηθεί η μεγάλη και μεγαλοπρεπής Σκάλα της Βίτσας καθώς και η Σκάλα του Βραδέτου.