Ένα πολύχρωμο φωτογραφικό οδοιπορικό από το Φωτογράφο τού Ζαγορίου Κώστα Ζήση

Η φωτογραφική ματιά τού Κώστα Ζήση

Ένα πολύχρωμο φωτογραφικό οδοιπορικό στο Ζαγόρι και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου από το Φωτογράφο τού Ζαγορίου Κώστα Ζήση